Tỷ lệ 20-80

Thực hiện một đề án cần 20% chiến lược và 80% biện pháp thực hiện chiến lược đó sao cho toàn diện nhất.

ps: thiết kế 3D căn hộ studio 1PN ở Estella Heights cho người dùng là chủ doanh nghiệp ở một mình, tháng 8/2019

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
028-38 640 640