4 kiểu kết nối các bộ phận thép để bền bĩ vượt thời gian

Kết cấu thép là một tập hợp của các bộ phận khác nhau như Dầm, Cột, … được kết nối ở đầu và cuối tạo thành một đơn vị kết cấu tổng hợp duy nhất. 
Phương thức kết nối có thể là: 
- Bu lông
- Hàn
- Kết nối các tấm
- Kết nối các góc

      

 

   

   

   

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
028-38 640 640