IS IT YOUR HOME STYLE? Phong cách sống cá nhân

Một lối sống, hay phong cách sống, thường phản ánh thái độ của một cá nhân, giá trị hoặc thế giới quan của cá nhân đó. Không phải tất cả các khía cạnh của một lối sống là được hình thành một cách tự nhiên hoặc qua quá trình tiếp nhận một cách tự nguyện. Quan niệm xã hội và sự nghiêm khắc, hà khắc, kỷ luật có thể hạn chế sự lựa chọn lối sống có sẵn cho cá nhân. Lối sống có thể bao gồm quan điểm về chính trịtôn giáosức khỏegiới tínhđạo đức, sự thân mật, và nhiều hơn nữa. Tất cả các khía cạnh này đóng vai trò trong việc hình thành lối sống của một ai đó. (theo wikipedia)

MỖI CÁ NHÂN TỰ DO LỰA CHỌN THỂ HIỆN PHONG CÁCH SỐNG VỚI CỘNG ĐỒNG GIAO TIẾP CỦA RIÊNG MÌNH.

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
028-38 640 640