Chuyện nghề

Có thể VS không thể
... Không thể cải thiện, không thể thay đổi, không thể xảy ra ....
Thay vì nói “không thể” chắc sẽ làm người nghe tụt mood, mình sẽ thử chia sẻ những giải pháp “Có thể cải thiện, có thể thay đổi, có thể xảy ra”.
CÓ THỂ nghe vui hơn nhiều phải kg   Ngày mới tốt lành

@Civil_photo

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
028-38 640 640