Sự khác biệt giữa đoạn tường chịu lực và cột

Đoạn tường chịu lực là gì?

Trong kỹ thuật kết cấu, đoạn tường chịu lực (shear wall) là một phần tử thẳng đứng của hệ thống chịu lực chống động đất được thiết kế để chống lại các lực bên trong và bên ngoài mặt phẳng như là gió và tải trọng địa chấn. Theo quan điểm an toàn pháp lý, Bộ luật Xây dựng Quốc tế và Bộ luật Dân cư Quốc tế có trách nhiệm ban hành bộ tiêu chí kỹ thuật cho các loại đoạn tường chịu lực nhằm đảm bảo chống đỡ được các tải trọng áp lực song song với chính nó.

Đoạn tường chịu lực có thể được bố trí ở chu vi của tòa nhà hoặc chúng có thể tạo thành lõi chịu cắt, ví dụ như trục thang máy hoặc cầu thang bộ. Các áp lực mặt bên này có xu hướng tạo ra một lực quay trên đoạn tường chịu lực.

Chức năng của đoạn tường chịu lực (Shear Wall):

1- Cung cấp cường độ mặt bên cho công trình: Đoạn tường chịu lực cung cấp cường độ mặt bên cho công trình để chống lại các lực động đất ngang, lực gió và truyền các lực này xuống móng.

2- Cung cấp độ cứng cạnh bên cho tòa nhà: Đoạn tường chịu lực cung cấp độ cứng lớn cho tòa nhà theo cách định hướng, làm giảm sự lắc lư theo phương của tòa nhà và do đó giảm thiệt hại cho cấu trúc.

Cột khác với tường chịu lực như thế nào? Cột là một bộ phận thẳng đứng trong công trình có chức năng chính là chịu tải trọng kết cấu và truyền tải qua dầm. Các cột phía trên truyền tải trọng xuống các cột phía dưới và cuối cùng xuống đất thông qua các móng.

Sự khác biệt giữa đoạn tường chịu lực và cột về mặt trực quan

Các cột có chiều rộng ngắn hay nhỏ hơn so với các bức tường chịu lực; và bạn đã có thể trả lời lý do tại sao bức tường chịu lực không có trong các cấu trúc thấp tầng so với sự hiện diện nhất định phải có trong các công trình tòa nhà cao tầng. Cột rất yếu trong trường hợp chịu tải trọng ngang, tải trọng vênh hoặc tải trọng cắt. Mặt khác, đoạn tường chịu lực được thiết kế để chống lại tải trọng ngang do sức cắt hoặc tác động cắt.

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
028-38 640 640